Stamping with stuff around the house 2.


Maak nog maar eens een rondje door je huis om geschikte voorwerpen te zoeken. Elke keer kom je weer iets anders tegen dat je kan gebruiken om te stempelen. Kijk ook eens buiten, denk dan aan bloemen, bladeren, takken, veren, steentjes, etc......

Make another round true your house to find good objects to stamp with. Every time you will find something else to use. Also take a look outside, think about leaves, flowers, branches, feathers, stones, etc......Smeer het blad in met acrylverf.  Rub in the leave with acrylic paint.


Duw het blad stevig op het papier. Push firmly on to the paper.


Ik heb een vouw gemaakt met een rilplaat, zodat de kaart dubbel gevouwen kan worden.

I made a fold with the scor-pal, now you have a double card.Stukje manderijn in de inkt drukken. Push a piece of manderin in to the ink.


Maak de afdrukken in 2 kleuren. Make the prints in two colours.Afdruk van de wortel. Print from the carrot.


Ik heb alle afdrukken over en door elkaar gemaakt. I made all the prints partially on top of each other.


Snijd een aardappel door midden. Cut a potato in half.Maak met een gutssetje een patroon in de aardappel. Make a pattern with a gouge set.


Druk de aardappel in de inkt en druk af. Dab the potato in the ink and stamp it.

Stamping with stuff around the house 1.


De tips in deze post komen uit het boek 'Print Workshop'. Onder het thema 'Relief printing' komen stempelmogelijkheden naar boven die je in of om het huis kan vinden. Naast de voorbeelden die het boek aangeeft kan je ook zelf eens rond snuffelen naar voorwerpen waar je mee zou kunnen stempelen.

The tips in this post are from the book 'Print workshop'. In the theme 'Relief printing' are stamping possibilities, wich you can find in or around your home. Besides the examples the book gives, you could dabble around the house yourself to search for more useable objects.
Stukje hout met touw. Piece of wood with twine.Gemaakt met oranje acrylverf. Made with orange acrylic paint.Stukje pijp met touw. Piece of pipe with twine.


Gemaakt  met blauwe acrylverf. Made with blue acrylic paint.


Stukje gum. Piece of an eraser.


Gemaakt met groene acrylverf. Made with green acrylic paint.

Potlood met gummetje erop in de zwarte inkt drukken. Push pencil with eraser in black ink.

Om met de voorwerpen te kunnen stempelen heb ik een glasplaatje neergelegd met daaroverheen een stuk vilt. Op het vilt heb ik acrylverf gedaan en met een kwast er goed ingesmeerd. Daarna kan je je voorwerp indrukken en afdrukken. Ik van alles eerst een proefje gemaakt.

To stamp with the objects I placed a glassplate with some felt on the table. On the felt I put some acrylic paint and with a brush I rubbed it in. After that you can stamp your objects and print them on paper. I always make a testpaper first.

Interview Vlijtig


Kristel

De maand Januari staat in het teken van het boek Print Workshop. Hierin worden allerlei technieken beschreven wat te maken heeft met het maken van afdrukken. Toen ik met de voorbereidingen van mijn posts bezig was herinnerde ik me het blog van Kristel, Vlijtig. Meerdere malen heeft ze een post geplaatst over stamps, het maken van een eigen stempel en de verschillende materialen waarop zij stempels gebruikt. Het idee kwam in mij op om haar te vragen voor een interview. Gelukkig reageerde Kristel daar enthousiast op en zie hier het resultaat.

This month, January, is spend on the book 'Print workshop'. It gives a lot of techniques what has anything to do with printing. When I was preparing my posts I remembered Kristels blog, Vlijtig. Several times she posted about stamps, making your own stamp and the different materials you can stamp on. So the idea came to mind to ask her for an interview. Luckily she responded enthousiastic and see here the result.Een introductie…….Kan je iets over jezelf vertellen?
Na jarenlange omzwervingen in het westen van het land woon ik, samen met man en 2 dochters, weer met veel plezier in het brabantse land. Daar werk ik als architect en schrijver. Werk en plezier lopen vaak door elkaar, maar dat vind ik fijn.

An introduction.....Can you tell something about yourself?
After years of living in the West of the Netherlands, I now live with my husband and 2 daughters, in Brabant. I work there as an architect and writer. A lot of times work and fun get mixed up, but I like it that way.


Hoe is je blog Vlijtig ontstaan?
Ik kwam in contact met de creatieve blogwereld toen ik achterin een boek van Lotta Jansdotter een lijst van interessante links vond. Avond aan avond was ik aan het surfen. Via de links op het ene blog, naar de tutorials op het volgende. Zo groeide het idée om zelf ook zoiets op te starten.

How did your blog Vlijtig came in to being?
I came in touch with the creative blogworld when I found an interesting list of links in the back of a book from Lotta Jansdotter. Evening after evening I was surfing the web. Via links on one blog, on to tutorials on a nother blog. That gave me the idea to start something for myself.


Hoe lang blog je en welke groei heb je meegemaakt tijdens deze periode?
Het begon eind 2007 als een klein hobbydagboekje. De dingen die je maakt zijn vaak cadeautjes en worden weggegeven. Het leek me een goed idee om ze te fotograferen en op een weblog te zetten. Meer voor mezelf dan voor anderen. Maar dan komt de eerste onbekende bezoeker. En de volgende. Steeds meer. Schrijven doe je dan niet meer helemaal voor jezelf maar ook voor die honderden lezers per dag. Bloggen is zo een creatieve activiteit op zichzelf geworden. Superleuk! Als je zelf nog aarzelt een blog te starten… doen!

How long are you blogging and wich growth did you go through?
It started in 2007 as a small craftdiary. The things you make are often gifts and are being given away. I thought it would be a good idea to take pictures and put them on a weblog. More for myself then for others. But then came the first unknown visitor. And the next. And more. The writing isn't only for myself any more, but also for the hundreds of visitors a day.  Blogging became such a creative activity. Super fun! When you hesitate to start a blog......do it!

In ons contact gaf je aan een echte drukwerk addict te zijn, Hoe uit zich dat?
Ik heb veel drukwerk aan de muur hangen (veelal gekocht via etsy). Er staat een flink aantal boeken over allerlei grafische technieken in de kast. Ik heb verschillende cursussen op dat gebied gevolgd.
Heb zelfs een, veel te weinig gebruikte, etspers in mijn atelier. En binnenkort ga ik bij een mede-blogster een dagje zeefdrukken. Wat me zo aantrekt is dat het een manier van reproduceren is waarbij elke afdruk toch uniek is.

In our contact you said you are a printing addict, how does this find expression?
I have a lot of prints on the wall (mostly bought via etsy). I have quite a few books about al kinds of graphic techniques in the cabinet. I did different kinds of classes in that field. I even have, a very litlle used, etchingpress in my studio. And soon I will go to a blogger to make silk-screen prints. What appeals to me is, that it is a way of reproducing whereby every print is unique.

Op je blog staan 84 posts die over stamps gaan, wat maakt dat de liefde voor dit onderwerp blijft?
Waarschijnlijk omdat stempels zoveel toepassingsmogelijken hebben en relatief snel te maken zijn (ik heb weinig geduld :-D). Met een gum, een potlood, wat papier en een gutssetje creeer je zo een mooie stempel. Om cadeau te geven, om pakjes te versieren, op enveloppen, om stof te bedrukken of prikkertjes, op labels, stickers en kaarten etc.

On your blog are 84 posts about stamps, what makes that you still love this item?
Probably because stamps have so many ways of use and relatively quick to make (I don't have much patience :-D). With a eraser, pencil, some paper and a gougeset you will create a beaitiful stamp in no time. As a gift, to embellish presents, on envelops, to print fabric, on labels, stickers and cards, etc...

Waar haal je je inspiratie vandaan voor de mooie stempels?
Inspiratie vind ik zo’n groot woord. Ik wacht niet op een eureka-moment, maar ga gewoon op zoek. Ik scroll eens door Pinterest, blader door boeken of kijk gewoon waar ik op dat moment mee bezig ben. Volg je een fotocursus? Maak een cameraatje. Koekjes gebakken? Maak koekjes, een garde of de tekst mmm.... Een kind dat jarig is? Aan de hand van het thema van het feestje kun je zo een lijstje maken van mogelijke stempels. Heel praktisch dus. Zo bouw je in korte tijd een hele collectie op.

Where do you get your inspiration for all the beautiful stamps?
Inspiration is a big word. I'm not waiting for an eureka-moment, I'm going to search. I scroll trough Pinterest, look into books or just what keeps me busy at the moment. Are you following a photography class? Make a camera stamp. Baking cookies? Make cookies, a whisk or the text mmm....A childs birthday? You can make a list with possible stamps on the basis of the theme of the party. It's very practical. You can build a whole collection in a short amount of time.

Je geeft workshops stempels maken, kan je er iets over vertellen?
Inderdaad ben ik eind vorig jaar begonnen met het geven van (stempel) workshops. Heel leuk om te doen! Ik leg de techniek uit en zorg voor aansprekende voorbeelden, maar ik probeer er ook een fijne beleving van te maken. Een mooi aangeklede workshopruimte met een brandend kacheltje en bloemetjes op tafel. Lekkere theetjes met zelfgebakken koekjes en taartjes. Zodat de cursisten met een tevreden gevoel naar huis gaan. Daarnaast organiseer ik ook workshops of feestjes op aanvraag. Samen met de aanvrager stel ik dan een leuk programma samen. Laatst had ik bv een creatief vriendinnenfeestje (allemaal meisjes boven de 35) met als thema ‘feest’. Onder genot van lekkere hapjes en met gezellig geklets maakten ze slingers van verschillende materialen. Een sliert gehaakte blaadjes, een slinger met bloemen of uit papier geknipt en geplakt. Het geeft veel voldoening om iedereen zo ontspannen bezig te zien.

You give workshops stamp making, what can you tell us about it?
Yes indeed, end last year I started giving stamping workshops. Very fun to do! I explain techniques and have appealing examples, but I also try to make a nice experience. A lovely decor with a burning stove and flowers on the table. Good cup of tea with homemade cookies and cake, so the course members will leave for home with a fulfilled feeling. Besides that I also organize workshops and parties on request. Together with the applicant we compose a programme. The other day I had a creative friends party (all girls above 35) with the theme 'Party'. They enjoyed nice snacks and with cozy babble they made garlands from differnt kinds of materials. A crocheted one with leaves, a garland with flowers or cut out of paper and glued. It gives a lot of satisfaction when everybody is relaxed and creative.

Je hebt een succesvolle blog, een boek, je geeft workshops.……Wat kunnen je volgers van je verwachten in de nabije toekomst? Werk je aan iets nieuws?
Jazeker! Over een paar maanden komt het nieuwe boek uit. Na ‘Het Zelfmaakboek voor Meisjes’ nu ook ‘Het Stoere Zelfmaakboek voor Jongens' (en pittige meisjes). Daarnaast verzorg ik vanaf de eerstvolgende uitgave een creatieve column in het tijdschrift Knippie: leuke traktaties zonder koek en snoep.

You have a successful blog, a website, a book, you give workshops.....What can your followers expect from you in the near future? Are you working on something new?
Yes I'm! In a couple of months there will be a new book. After the book 'Het Zelfmaakboek voor Meisjes' now also a book for boys 'Het Stoere Zelfmaakboek voor Jongens' (and pithy girls). Besides that I'm also going to write a creative column in the magazine Knippie: Nice treats without cookies or candy.

Waar zie je jezelf met vlijtig over 3 jaar?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Een onverwacht bij-effect van het bloggen is dat ik heb geleerd meer met de dag te leven. Op zoek naar blogwaardige momenten werd ik me veel bewuster van de kleine bijzondere dingen die elke dag voorvallen. Ik denk dus niet meer zo ver vooruit. Zeker niet voor het blog. Dat is een hobbyding en gaat zoals het gaat. ‘Vlijtig’ heeft me tot nu toe veel gebracht en ik ben benieuwd wat de toekomst in petto heeft.

Where do you see yourself with vlijtig in 3 years?
That is a tough question. An unexpected effect from blogging is how to live by the day. In my search for blogmoments I got more and more conscious about little and special every day things. So I do not think so far ahead. Definitely not for the blog. That is a hobby and it goes the way it goes. Vlijtig brought me a lot and I'm curious about the future.

Ik vindt deze samenwerking erg leuk en zou dit jaar graag nog andere creatieve mensen willen interviewen, welke creatieveling zou je me aanraden en waarom?Ik ben een fan van Mikodesign. Zij organiseert superleuke feestjes en verkoopt hele mooie zelf ontworpen zelfmaakpopjes. Ze is altijd inspirerend.

I like us working together and would love to interview more creative people, wich creative person would you recommend and why?
I'm a fan of Mikodesign. She organizes super fun parties and sells very beautiful designed DIY-dolls. She always is inspiring.

Zou je ook een workshop bij Kristel willen volgen? Op dit moment staan twee workshops gepland waar je  je voor kunt inschrijven. Kijk hier voor meer informatie; 
http://www.vlijtig.blogspot.nl/2013/01/new-workshops.html

Would you also like to do a stamping workshop with Kristel? There are two workshops planned, click below for more information;
http://www.vlijtig.blogspot.nl/2013/01/new-workshops.html
DIY foam stamps
Zijn ze niet geweldig? Ze zijn heel gemakkelijk zelf te maken, dit is wat je nodig hebt;

-kant en klare foam figuren
-hobby mesje
-gaatjes tang
-plexiglas
-figuurzaag
-inkt
-papier

Aren't they lovely? They are easy to make and this is what you need;

-foam figures
-craft knife
-pliers
-plexiglass
-jigsaw
-ink
-paper
Deze foam figuurtjes heb ik van mijn tante gekregen en dit is een perfect project om ze te gebruiken. Je kan ze aanpassen door gaatjes te maken met een tang, bijvoorbeeld de ogen van de uil of het midden van de bloem. Je kan ook een hobby mesje gebruiken.

I got these foam figures from my aunt and this is a perfect project to use them. You can adjust them by making holes with a punch, for example the eyes of the owl or the middle of the flower. You can also use a craft knife.


Reken uit hoe groot je plexiglas moet zijn waarop jet foam figuurtje plakt.

Measure how big the plexiglass has to be so you can attach the figure.


Zaag je plaatje met een figuurzaag.

Saw the little plate with a jigsaw.Haal de plakker van het foam en druk het figuurtje op het plexiglas.

Remove sticker and press the foam figure on to the plexiglass.


Pak papier en inkt en probeer ze uit.

Get some paper and ink and try them.


Je kan ze schoon maken met stamp cleaner.

You can clean them with stamp cleaner.


En dit kan je ermee maken!!

And this is what you can make!!

links;


 

Clearstamps

Wat is een clearstamp? What is a clearstamp?

Clear = helder en stamp = stempel
Het zegt het dus al; Een doorzichtige stempel, om goed te kunnen zien waar je stempelt.

A transparent stamp so you can see very well where you are stamping.

Basisbenodigdheden voor het stempelen;

-inkt
-papier
-stempels
-acrylblok

Basics for stamping;

-ink
-paper
-stamps
-acrylic block

Hoe gebruik je clearstamps? How to use clearstamps?
haal de stamp uit de folie. Get the stamp out of the foil.plak de stamp op het acrylblok. Stick the stamp on to the acrylic block.Doe de inkt op de stempel. Ink in the stamp.Kijk door het blok en plaats de stempel. Look trough de acrylic block and place the stamp.Het resultaat. The result.


Maskeren. Masking.Maskeren om lagen te creeeren. Masking a stamp print to create layers.


 Inkleuren. Colouring.Druk met zwarte permanente inkt een stempel af en kleur in, dit kan met potloden, stiften of aquarelpotloden.

Make a stamp with black permanent ink and colour it. You can do this with pencils, markers or aquarel pencils.Afstempelen. Stamping off.Afstempelen geeft een lichter, meer gedempte afbeelding en is ideaal om een achtergrond mee te maken. Doe inkt op de stempel en stempel je project 2 a 3 keer, de afbeelding wordt dan steeds vager.

Stamping off gives a lighter, more faint image and is ideal for a background. Put ink on the stamp and stamp your project 2/3 times, the image will be lighter and lighter.


Extra tip;

Hoe kom je aan een toepasselijke tekst of quote voor op je project?

The perfect text or quote for your project?


Zoek je favoriete quote en gebruik een alfabet stempelset om hem te maken. Je kan verschillende maten letters en verschillende lettertype gebruiken om je te uiten. Lekker mixen dus!!


Video Links;

Nederlandse video uitleg;  http://www.youtube.com/watch?v=ltkhXGxJHks
English video explanation; http://www.youtube.com/watch?v=YIuUiPZD5Ag
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...