Kinder sjaal van t-shirt / children's scarf from t-shirtKnip twee lange stroken uit het t-shirt. Hierboven zie je dat ik twee banen heb afgemeten met spelden.

Cut two long strips out of the t-shirt. Above you see that I measured the strips with pins.


Leg de twee stroken met de goede kant op elkaar en stik rondom dicht op een kleine opening van ongeveer 5 cm na. deze opening heb je nodig om de sjaal te keren.

Put the strips with good side of the fabric on top of each other and close with a stitch around, but leave a small opening for turning the scarf.Zo ziet de sjaal eruit nadat ik hem rondom heb gestikt en gezigzagd. Draai de sjaal door de kleine opening, zodat de goede kanten van de stof tevoorschijn komen. Maak hierna de opening met de hand dicht.

This is what the scarf looks like after stitching and zigzagging. Turn the scarf true the little opening, so you will see the good side of the fabric. Close the opening with needle and thread.Op bovenstaande foto's kan je zien dat ik grote plooien ingespeld heb.

Above you see that I made some ruffles.


Haal de sjaal onder de naaimachine door. Gebruik een gewone rechte steek en laat de naald precies in het midden over de sjaal lopen.

Pull the scarf true the sewingmachine. Use the straight stitch in the middle of the scarf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...